Regulamin

1.      Kostium uważa się za wypożyczony z chwilą, gdy opuści on teren wypożyczalni.

Z tą chwilą  koszty nie są zwracane . Jest możliwość wymiany kostiumu na inny lub zmiana terminu.

2.      Obowiązkiem wypożyczającego jest kontrola jakości stroju. W razie zastrzeżeń należy zgłosić to pracownikowi wypożyczalni. W przypadku braku zastrzeżeń uznajemy, że stan kostiumu jest akceptowany przez osobę wypożyczającą.

3.      Warunkiem wypożyczenia stroju jest okazanie dowodu osobistego bądź legitymacji szkolnej/studenckiej lub aktualne dane osobowe, adres zamieszkania oraz numer kontaktowy.

4.      Kostiumy można rezerwować osobiście z wyprzedzeniem wpłacając 10 zł zaliczki (zaliczka jest wliczona w cenę wypożyczenia kostiumu).

5.      Wpłaconą zaliczkę możemy odebrać powiadamiając telefonicznie lub osobiście na 1 dzień przed planowanym odbiorem kostiumu, w innym przypadku możemy zaliczkę przełożyć na inny termin.

6.      Wypożyczone stroje powinny być zwrócone w stanie kompletnym i nie gorszym w stosunku do stanu, w jakim zostały wypożyczone.

7.      Zabrania się prania, prasowania oraz jakichkolwiek przeróbek przez wypożyczającego bez zgody pracownika wypożyczalni.

8.      Usługa wypożyczenia trwa od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu stroju do wypożyczalni lub do momentu rozliczenia się z wypożyczalnią w przypadku nie dokonania zwrotu stroju.

9.      Wypożyczalnia pobiera z góry opłatę za wypożyczenie stroju na podstawie cennika wypożyczalni . Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji za kostium.

10.  Okres wypożyczenia kostiumu w karnawale to nie dłużej niż 1 doba. Okres ten jest liczony od momentu wypożyczenia ( niedziela nie jest wliczana). Poza karnawałem wypożyczenie jest traktowane indywidualnie i może trwać krócej lub dłużej od doby do trzech.

11.  W przypadku nie zwrócenia stroju w uzgodnionym terminie wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę : stawka standardowa wg cennika razy liczbę dni ponad uzgodniony termin korzystania ze stroju. Opłata dodatkowa jest płatna po ustaleniu okresu na jaki strój jest wypożyczony. Informujemy że w przypadku przetrzymania kostiumu dłużej niż 30 dni odbiór należności zostanie poddany procedurze windykacji.

12.  Osoba wypożyczająca ponosi odpowiedzialność za wypożyczony strój od momentu wypożyczenia do chwili zwrotu stroju pracownikowi wypożyczalni.

13.  W przypadku niedokonania zwrotu stroju, zniszczenia lub uszkodzenia, wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny stroju lub pokryć koszty naprawy oraz przywrócenia go do stanu pierwotnego.

14.  Wypożyczenie kostiumu w wypożyczalni oznacza pełną akceptację powyższego regulaminu z pełnymi jego konsekwencjami.